اعلام حریق

یک سیستم اعلام حریق دارای چند دستگاه است که با یکدیگر کار می کنند و در صورت وجود دود، آتش، منوکسید کربن و سایر شرایط اضطراری آن ها را تشخیص داده و از طریق تجهیزات صوتی و بصری به مردم هشدار می دهند.

این هشدار ها می توانند به صورت اتوماتیک توسط دتکتور های دودی و دتکتور های حرارتی فعال شوند و یا با کمک شستی اعلام حریق، در نقاط مخصوص فعال سازی اعلام حریق، به صورت دستی فعال شوند. هشدار ها می توانند زنگ های موتوردار و یا بوق های قابل نصب بر روی دیوار باشند. آن ها همچنین می توانند بلندگوهایی باشند که از طریق آن ها، هشدار و در ادامه پیام صوتی به منظور تخلیه محل و هشدار دادن به افراد داخل ساختمان به منظور عدم استفاده از آسانسورها پخش شود.

رزومه ما گواه از اجرا دقیق و بدون نقص ما دارد، دارای پروانه طراحی مونتاژ آسانسور جهت اخذ استاندارد

تاییدیه پایان کار آتش نشانی

مهمترین مدرکی که مالکیت یک ملک را مشخص می کند پایان کار ساختمان است. دریافت سند مالکیت ساختمان و انجام معاملات ملکی (نقل و انتقالات) مستلزم وجود جواز پایان کار ساختمان می باشد، بنابراین وجود جواز پایان کار برای مالک ضروری است.
کارفرمایان جهت اخذ پایان کار ساختمان موظف به اجرای دقیق نقشه صادره و دستورالعمل های فنی و قانونی مربوطه می باشند . یکی از سازمانهای دخیل در ارایه تاییدیه سازمان اتش نشانی است که از طریق شرکت های وندور سازمان این امر را محقق میسازد.

پروژه های اجرایی