پیشرو در ارائه راهکارهای جامع سیستم حفاظتی

عضو شرکتهای مجری سیستمهای آتش نشانی در کرج با رزومه ایی بالا جهت اخذ تاییده آتش نشانی و نمایندگی اعلام حریق سایان و برخی محصولات دیگر

خدمات

اعلام حریق

استفاده از سیستم اعلام حریق باعث می شود تا حد امکان از تلفات و خسارات جانی و مال جبران ناپذیر،جلوگیری شود.

اطفاء حریق

در زمان بروز حریق مهم ترین اصل جهت جلوگیری از انتشار حریق نحوه اطفاء آن می باشد.این سیستم آسیب ها را به حداقل می رساند.

ایمن سازی

پیشگیری بهتر از درمان است.با ایمن سازی از خسارات جانی و مالی جلوگیری می شود.

کلیات خدمات

  • برای اگاه کردن ساکنین ساختمان از بروز حریق از وسایل سمعی بصری خاص استفاده می شوند که به سه گروه تقسیم می گردد:
  • اژیر یا زنگ
  • جراغ های نشانگر
  • شستی های اعلام حریق

افرادژ

  • افرادژ راستین ارائه دهنده انواع لوازم اعلام حریق با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت می باشد.

تجهیزات اعلام حریق