بهترین کیفیت و خدمات

رزومه ما گواه از اجرا دقیق و بدون نقص ما دارد، دارای پروانه طراحی مونتاژ آسانسور جهت اخذ استاندارد

خدمات

کلیات آسانسور

  • آسانسور یک وسیله نقلیه عمومی است که به طور موثر افراد و یا وسایل را بین طبقات یک ساختمان جا به جا می کند. آسانسورها معمولا از موتورهای برقی استفاده می کنند که قابلیت هدایت کابل های کششی ، سیستم های وزنه متعادل کننده و پمپاژ مایع هیدرولیکی برای بلند کردن پیستون استوانه ای را دارند.

اسانسور چیست؟

  • آسانسور یک جعبه فلزی در ابعاد مختلف است که به یک طناب فلزی بسیار سخت متصل شده است. این طناب از چرخ قرقره آسانسور در قسمت موتورعبور می کند.

پروژه های