تعریف سیستم مکانیکی و قطعات مربوطه

خدمات اسانسور کرج

خدمات اسانسور کرج

آسانسور طبق این پارامترها ساخته می شود. جرم یک (KgQ پارامترهای اصلی آسانسورهای مسافربر است که برای هر نوع مجاسبه ای در اسانسور ۷۵ کیلو در نظر گرفته می شود.

پارامترهای فنی دیگر عبارتند از:  

الف) ارتفاع مسیر(بالا رفتن کابین) تعداد و حل توقف ها 

ب) ابعاد چاه اسانسور، کابین و موتورخانه 

پ) ولتاژ برق اصلی، تعداد استارت اسانسور در ساعت و فاکتور بار 

ت) سیستم کنترل آسانسور 

ث) سیستم درب های اسانسور و ورود و خروج و نوع کنترل 

ج) تعداد اسانسورها و مکان آن ها در ساختمان 

چ) شرایط محیط کارکرد 

 

قطعات اصلی اسانسورهای الکتریکی عبارتند از: 

الف) وسایل تعلیق کابین و وزنه تعادل که می تواند سی بکسل فولادی و یا زنجیر باشد 

ب) وسیله رانش که محرک آسانسور است و شامل: 

– موتور الکتریکی 

– گیربکس 

– ترمز 

– فلکه کششی و یا دنده زنجیر 

– شاسی ماشین – کوپلینگ ها، محورها، یاتاقانها 

پ) کابین که مسافران و یا بار را حمل می کند. شامل یوک که چهارچوبی فلزی است و کابین از طریق آن به سیستم تعلیق متصل می شود. کف کابین که بار را نگهداری  می کند و بدمه کابین به کف متصل است. 

 

قطعات دیگر عبارتند از: 

– سیم تعلیق 

– راهنما که باعث هدایت کابین در مسیر حرکت خود می شود. 

– درب کابین و محرک درب 

ت) وزنه تعادل که برای جبران وزن کابین و قسمتی از ظرفیت به کار می رود. 

ث) چاه آسانسور 

این فضا قسمتی یا تماما پوشیده است و از کف چاله تا سقف(کف موتور خانه) ادامه  

دارد.در این فضا کابین و وزنهدر تعادل حرکت می کنند و شامل ریلهای راهنما برای  

کابین و وزنه تعادل و درهای طبقات و ضربه گیردر کف چاه می باشد 

ج) سیستم ایمنی 

یک وسیله مکانیکی است که در صورت بروز هرگونه خرابی، یا شل شدن سیم بکسل (زنجیر تعلیق) وسیله توقف و نگه داشتن کابین و یا وزنه تعادل در روی ریل راهنما می باشد و اگر سرعت کابین در جهت پایین رفتن از مقدار مشخص شده ای تجاوز کند این مکانیزم عمل می نماید. عملکرد این مکانیزم توسط کاورنر که معمولا درموتورخانه است شروع می شود. 

چ) ضربه گیرها

کابین یا وزنه از حدود تعیین شده در چاهک گذشته و امکان برخورد با کف چاهک پیش می آید این وسیله از برخورد جلوگیری می نماید. ضربه گیر ممکن است از جنس پلی اورتان، فنر یا نوع روغنی انتخاب شوند که بستگی به سرعت اسمی داشته و طوری طراحی می شود تا انرژی جنبشی کابین یا وزنه تعادل را جذب کرده و یا مستهلک نماید. 

ح) تجهیزات الکتریکی که شامل ایمنی و روشنای نیز می گردد. 

خ) سیستم کنترلی 

موتور و گیربکس بالابر

موتور و کاهنده های بدون چرخ دنده معمولا برای سرعت های بیشتراز ۵/۲ متر بر ثانیه استفاده می شود در حالیکه برای سرعت های کمتر، از گیربکس های دارای چرخ دنده استفاده می شود. قبلا از گیربکس با چرخ دنده ساده استفاده می شد ولی با پیشرفت روش های طراحی و تولید، چرخ دنده های حلزونی یک استاندارد قابل قبول مورد استفاده در گیربکس آسانسورها شد.و تغییر سرعت از تغییر فرکانس صورت میگیرد.در صورت قطع برق یا قطع برق سیستم کنترل، سیستم ترمز آسانسور باید به طور اتوماتیک عمل کند لذا از ترمزهای اصطکاکی الکترومغناطیسی استفاده می شود.اگر کابین با ۱۲۵% بار نامی خود در سرعت معمول خودحرکت کند. ترمز ها باید قادر به توقف کامل سیستم باشند و بلافاصله سیستم را در حالت ساکن نگه دارند. ترمزها باید توسط فنر های فشاری و یا نیروی وزن عمل کنند. ترمز توسط الکترومغناطیس و یا الکتروهیدرولیک باید باز شود. اگر جریان برق قطع شود باید حداقل دو وسیله مستقل الکتریکی کنترل کننده داشته باشد. در صورت قطع جریان برقترمز باید بلافاصله عمل نماید. هنگامی که موتور گیربکس با یک وسیله دستی اضطراری مجهز باشد، ترمز باید طوری طراحی شده باشد که توسط دست بتوان آن را باز کرد و با فشار دائمی توسط نفر این ترمز باز بماند. 

خدمات اسانسور کرج