خدمات

خدمات :

در دنیای پرشتاب کنونی که همه شرکتها به دنبال فروش هر چه بیشتر محصولات خود می باشند و انواع روشهای تبلیغاتی جهت جذب مشتریان خود بهره می گیرند شرکت افرادژ در راستای اهداف بلند مدت خود، ایجاد و ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان خود را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است و از ابتدا تا انتهای مسیر با مشتریان خود همراه می باشد و معتقد است رضایتمندی مشتریان یکی از موثرترین روش های تبلیغاتی می باشد.


    بر همین اساس شرکت افرادژ انواع خدمات ذیل را ارائه می دهد که شامل:
  • خدمات مشاوره ای
  • خدمات نصب و اجرا
  • خدمات پشتیبانی و گارانتی
  • خدمات سرویس های دوره ای
  • خدمات نگهداری و تعمیرات