وبلاگ

آسانسور

آسانسور در سازه

آسانسور در سازه اتصال آسانسور به سازه: سازه آسانسور تنها از یک وجه به سازه اصلی متصل است.برای طراحی اتصالات آسانسور جدولی داریم که مثلاً

ادامه مطلب »
اطفاء حریق

اسپرینکلرها و کارکرد آنها

اسپرینکلرها و کارکرد آنها همانطور که میدانید Fire sprinkler یا همان اسپرینکلر جزو سامانه پاششی اطفاء حریق بوده که تنها زمانی عمل میکند که دما

ادامه مطلب »