اطفاء حریق

به مجموعه اقداماتی که جهت اطفاء حریق و یا کنترل حریق صورت می‌گیرد سیستم اطفاء حریق میگویند. سیستم‌های اطفاء حریق به دو دسته کلی سیستم اطفاء حریق دستی و سیستم اطفاء حریق اتوماتیک تقسیم‌بندی می‌شوند.

سیستم اطفاء حریق دستی

در سیستم اطفاء حریق دستی تجهیزاتی به کار برده می‌شود که برای استفاده از آن‌ها به نیروی انسانی نیاز است و بدون نیروی انسانی عملاً کاربردی ندارد. نمونه رایج تجهیزات اطفاء حریق دستی، کپسول‌های آتش‌نشانی هستند که با توجه به نوع حریق و یا کلاس آن انواع مختلفی دارند. انواع سیستم‌های اطفاء حریق دستی عبارتند از:
خاموش کننده‌های پودری
خاموش کننده‌های حاوی کف
خاموش کننده‌های دی‌اکسید کربن
خاموش کننده‌های حاوی ترکیبات هالوژنه

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک

– سیستم اطفاء حریق اتوماتیک بدون دخالت انسان به وسیله تجهیزات اتوماتیک به گونه‌ای عمل می‌کند که به محض اعلام حریق به صورت خودکار فعال می‌شود و از پیشرفت و آسیب آتش جلوگیری کرده و در نهایت موجب اطفاء حریق می‌شود.
– سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم (Foam)
– سیستم اطفاء حریق اتوماتیک ورتکس (Vortex)
– سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مه آب (Water Mist)
– سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی هالون (Halon)
– سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی اسپرینکلر (Sprinkler)
– سیستم اطفاء حریق اتوماتیک پودری یا ذرات معلق آیروسل (Aerosol)