پله برقی

پله‌برقی متشکل از پله‌های در گردش است که در آن پله‌های بازگشتی در زیر پله‌های بالایی پنهان می‌شوند. وزن پله‌های پنهان و آشکار همواره در تعادل می‌باشند، بنابراین موتور پله‌برقی بایستی تنها وزن افراد روی پله‌برقی را تحمل کند.

پله‌های برقی از نظر کاربردی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

– Out door: پله‌هایی که در محیط باز و خارج از ساختمان قرار دارند.

– Indoor: پله‌هایی که در محیط بسته و داخل ساختمان قرار دارند.

– Semi out door: پله‌هایی که مانند پل‌های عابر پیاده در فضای نیمه بسته مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پله‌های برقی در مکان‌های عمومی به صورت Heavy duty طراحی می‌شوند که همان پله‌های معمولی تقویت‌شده هستند که برای کار در شرایط دشوار مناسب‌اند. پله‌های برقی معمولاً در دو زاویه ۳۰ و ۳۵ درجه طراحی می‌شوند. البته در مکان‌های مسطح در زاویه بین ۰ تا ۱۲ درجه تولید می‌گردند که به آن‌ها راهروی متحرک یا Auto walk نیز می‌گویند.

از مزایای استفاده از پله‌های برقی می‌توان به جابجایی تعداد نفرات بالا در مقایسه با پلکان معمولی با همان سطح اشغال اشاره کرد. در صورت رعایت قانون باز گذاشتن سمت چپ برای راه روندگان در پله‌برقی، این پله‌ها می‌توانند جابه‌جایی بسیار سریع افراد را میسر کنند. قیمت پله‌های برقی نسبت به ارتفاع کف تا کف جابجایی تعیین می‌گردد.