1401,08,18

آموزش سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق

برای به حداقل رساندن خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی، چه از لحاظ جانی و چه مالی، امروزه از سیستم‌های اعلام حریق در اماکن مسکونی و صنعتی به طور گسترده استفاده می‌شود…