1401,08,18

درب‌های اتوماتیک

درب‌ها به عنوان ورودی ساختمان‌ها علاوه بر اینکه امکان ارتباط فضای داخلی و خارجی ساختمان را فراهم می‌کنند، در صورت داشتن طرح و رنگ مناسب، بر زیبایی نمای می‌افزایند…