1401,08,18

تاریخچه آسانسور

ریشه کلمه آسانسور (ascenseur) فرانسوی است و به اتاقک متحرکی به نام کابین آسانسور گفته می‌شود که در جهت عمودی بین طبقات یک ساختمان در رفت و آمد است…